Shard Detail

acar-blog v0.1.0

En çılgın fikirlerimi denediğim bir proje.

Install & Use

Add the following code to your project's shard.yml under:

dependencies to use in production
- OR -
development_dependencies to use in development


acar-blog:
  github: acarkh/acar-blog

Readme

acar-blog

En çılgın fikirlerimi denediğim bir proje.

Ön gereksinimler

  • Crystal 0.36.1 (indir)
  • Okuduğunu anlayabilme yeteneği
  • Bilgisayar kullanabilme yeteneği
  • İnterneti araştırma için kullanabilme yeteneği

Genel kütüphane kurulumları

# Ubuntu
sudo apt install libsqlite3-dev
sudo apt install libsass-dev

Crystal için kütüphane kurulumları

shards install

Projedeki dosyaları en son hale getirmek

crystal run build.cr

Projeyi başlatma

crystal run ./server.cr

Projeyi daha performanslı hale getirmek (build)

crystal build ./server.cr

# sonradan başlatmak için
./server

Çok fazla komut kullandığım için ve bash history oldukça dolu olduğu için sadece libsqlite3-dev paketini hatırlıyorum, eğer bir hata alırsanız issue açın ve bende hatayı bulup kuruluma ekleyeyim.